четвъртък, 7 април 2011 г.

Създаване на минимален bitcoin private pool


Пускането на личен (частен) pool се оказа много по-лесно отколкото очаквах. Първо правя уговорката че това ръководство е за личен pool или за pool между приятели, които са се разбрали как ще разделят печалбата. Този метод не показва, кой клиент колко е изкопал.

Ще са ви нужни две неща:
- официалния bitcoin клиент (версия, която поддържа JSRPC, по възможност последната);
- някой от mining клиентите; (тествал съм връзката единствено с jgarzik's CPU miner);

Инсталирайте bitcoin клиента (ако вече нямате инсталиран такъв). Редактирайте bitcoin.conf файла:
server=1
rpcuser=user
rpcpassword=password
rpcallowip=ip
като в user и password сложите потребителско име и парола за връзка със сървъра a ip e IP адреса на машината/ите с която/ито ще копаете. Повече информация за настройките в bitcoin.conf в официалното wiki.

Стартирайте bitcoind и изчакайте да се свали цялата верига (ако вече не е свалена);

Може да следите статуса с bitcoind getinfo което ще покаже нещо подобно:

$./bitcoind getinfo
{
  "version" : 32002,
  "balance" : 0.00000000,
  "blocks" : 117110,
  "connections" : 43,
  "proxy" : "",
  "generate" : false,
  "genproclimit" : 1,
  "difficulty" : 82347.22294654,
  "hashespersec" : 0,
  "testnet" : false,
  "keypoololdest" : 1300079822,
  "paytxfee" : 0.00000000,
  "errors" : ""
}

С това сървърната част е готова.

Остава само да стартирате клиентите като използвате за оторизация потребителя и паролата които указахте в bitcoin.conf и сървър машината, на която работи bitcoind. Пример:

minerd --algo cryptopp_asm32 -D --no-longpoll --url http://localhost:8332 --userpass user:password

Няма коментари:

Публикуване на коментар